Generic filters
Exact matches only
7.2.2023 Oikeusuutiset

Alkoholijuomien verkkokauppaa koskevassa asiassa syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin – tuomittiin törkeästä veropetoksesta

Helsingin hovioikeuden tuomiossa on arvioitu internetin välityksellä tapahtuneen EU-jäsenvaltioiden rajat ylittäneen alkoholijuomien myynnin rangaistavuutta ja sitä, oliko alkoholijuomien myyntiä harjoittaneessa yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt henkilö syyllistynyt törkeään veropetokseen. Syyttäjän ja Verohallinnon valitusten johdosta hovioikeudessa oli ratkaistavana, oliko virolaisen yhtiön omistaja ja yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt vastaaja syyllistynyt törkeään veropetokseen ja törkeään alkoholirikokseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/alkoholijuomien-verkkokauppaa-koskevassa-asiassa-syyte-torkeasta-alkoholirikoksesta-hylattiin-tuomittiin-torkeasta-veropetoksesta/
12.4.2022 Oikeusuutiset

Syyttämättäjättämispäätökset alkoholin etämyyntiasiassa

Syyttäjä on tehnyt päätökset jättää syyttämättä ns. alkoholin etämyyntiasiassa. Yhtiöiden vastuuhenkilöiden epäiltiin syyllistyneet törkeään alkoholirikokseen myymällä, välittämällä ja luovuttamalla alkoholijuomaa alkoholilain vastaisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira teki 25.9.2020 tutkintapyynnön, jossa se pyysi esitutkintaviranomaisia tutkimaan, ovatko virolaisen ja ranskalaisen yhtiön vastuuhenkilöt ja yhtiöissä määräysvaltaa käyttäneet henkilöt syyllistyneet alkoholijuomia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/syyttamattajattamispaatokset-alkoholin-etamyyntiasiassa/
28.6.2018 Oikeusuutiset

Alkoholin tilausmyynti Virosta Suomeen oli alkoholirikos

KKO:2018:49 Alkoholi – Alkoholirikos Euroopan unionin oikeus A oli virolaisen yhtiön puolesta ja yhtiön tosiasiallista määräysvaltaa käyttävänä myynyt Suomessa asuville yksityishenkilöille alkoholijuomia. Kaupoista oli sovittu yhtiön internetsivuston välityksellä, minkä jälkeen A oli tuonut juomat Virosta Suomeen ja toimittanut ne täällä ostajien koteihin. Korkein oikeus katsoi, että alkoholilainsäädäntöön perustuva vähittäismyyntimonopoli ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/alkoholin-tilausmyynti-virosta-suomeen-oli-alkoholirikos/
1.2.2018 Oikeusuutiset

KKO myönsi osittaisen valitusluvan Alkotaxi-asiassa

Valituslupa myönnettiin alkoholirikosta koskevassa asiassa. Valituslupaa ei myönnetty verorikoksen osalta. Virolaisyrittäjä myi vuonna 2009 suomalaisille ostajille eri vahvuisia alkoholijuomia www.alkotaxi.eu -internetsivuston kautta, toi niitä Virosta Suomeen ja järjesti niiden kotiinkuljetuksen. Hän laiminlöi valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut lupaa alkoholijuomien myyntiin Suomessa. Käräjäoikeus tuomitsi virolaisyrittäjän vuonna 2012 törkeästä veropetoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-myonsi-osittaisen-valitusluvan-alkotaxi-asiassa/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:n tuoreimmat valitusluvat

Konkurssia, yhtiöoikeutta, työoikeutta, rikosasioita  VL:2015-87    Konkurssi – Konkurssiin kuuluva omaisuus OmistuksenpidätysVL:2015-86    Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään VL:2015-85    Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – YhdenvertaisuusVL:2015-84    Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot VahingonkorvausvastuuVL:2015-83    Alkoholi – Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Ne bis in idem – VeronkorotusVL:2015-82    Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Todistelu – Näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkon-tuoreimmat-valitusluvat/
22.10.2014 Oikeusuutiset

Menettämisseuraamus voitiin tutkia ja tuomita, vaikka syytettä ei ne bis in idem -tilanteessa voitu tutkia

KKO:2014:76 Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Veronkorotus Ne bis in idem Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Muun omaisuuden menettäminen A:lle ja B:lle oli määrätty veronkorotuksia, koska he olivat pitäneet hallussaan väkiviinaa, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain mukaista veroilmoitusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja. Sen jälkeen heille vaadittiin rangaistusta ammattimaisesta tai tavanomaisesta alkoholipitoisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/menettamisseuraamus-voitiin-tutkia-ja-tuomita-vaikka-syytetta-ei-ne-bis-in-idem-tilanteessa-voitu-tutkia/