Menettämisseuraamus voitiin tutkia ja tuomita, vaikka syytettä ei ne bis in idem -tilanteessa voitu tutkia

22.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:76 Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos
Veronkorotus
Ne bis in idem
Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Muun omaisuuden menettäminen

A:lle ja B:lle oli määrätty veronkorotuksia, koska he olivat pitäneet
hallussaan väkiviinaa, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain
mukaista veroilmoitusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja.
Sen jälkeen heille vaadittiin rangaistusta ammattimaisesta tai
tavanomaisesta alkoholipitoisen aineen välittämisestä sillä perusteella,
että he olivat varastoineet, pitäneet hallussaan ja luovuttaneet muille
välitettäväksi väkiviinaa.

Korkeimman oikeuden tuomiossa
mainituilla perusteilla katsottiin, että syyte koski samaa menettelyä
kuin veronkorotukset ja että syytettä ei sen vuoksi voitu tutkia. Ks.
KKO:2014:51

Kysymys myös menettämisseuraamuksen määräämisestä
siltä osin kuin kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa oli
verovelvolliselle määrättyjen veronkorotusten vuoksi esteenä syytteen
tutkimiselle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments