Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.12.2022 Oikeusuutiset

Lähisuhdeväkivallassa oli kyse törkeästä pahoinpitelystä – puukotettu selkään ja lyöty nyrkillä

KKO:2022:73 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely A oli pahoinpidellyt puolisoaan B:tä lyömällä häntä kaksi kertaa nyrkillä ylävartaloon sekä yhden kerran veitsellä selkään lapaluiden alaosien väliselle alueelle. Veitsenisku oli aiheuttanut B:lle neljän senttimetrin syvyisen pistohaavan selkään sekä veri-ilmarinnan. Pahoinpitelyssä oli käytetty teräasetta ja tekoa oli Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla pidettävä myös…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lahisuhdevakivallassa-oli-kyse-torkeasta-pahoinpitelysta-puukotettu-selkaan-ja-lyoty-nyrkilla/
19.10.2021 Oikeusuutiset

Lähestymiskieltoasiassa suojattavalle ei voida määrätä oikeudenkäyntiavustajaa ROL:n 2 luvun säänösten nojalla

KKO:2021:78 Oikeudenkäyntiavustaja – Oikeus avustajaan – Lähestymiskielto Rikoskomisario oli määrännyt A:n aviopuolison B:n laajennettuun väliaikaiseen lähestymiskieltoon A:n suojaamiseksi. Lähestymiskieltoasiaa käräjäoikeudessa käsiteltäessä A pyysi, että asianajaja C määrättäisiin hänen oikeudenkäyntiavustajakseen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n 2 kohdan nojalla. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että oikeudenkäyntiavustajan määräämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/lahestymiskieltoasiassa-suojattavalle-ei-voida-maarata-oikeudenkayntiavustajaa-roln-2-luvun-saanosten-nojalla/
2.3.2020 Oikeusuutiset

Istanbulin sopimus velvoittaa valtiota sopimusosapuolena lainsäädäntötoimiin – sitä ei voida soveltaa rangaistuksen mittaamissäännöksenä

KKO:2020:20 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A:n syyksi oli luettu entiseen puolisoon kohdistunut törkeä pahoinpitely ja muita rikoksia. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, mikä merkitys naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevalla Euroopan neuvoston yleissopimuksella (ns. Istanbulin sopimus) on mitattaessa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/istanbulin-sopimus-velvoittaa-valtiota-sopimusosapuolena-lainsaadantotoimiin-sita-ei-voida-soveltaa-rangaistuksen-mittaamissaannoksena/
28.11.2019 Oikeusuutiset

Parisuhdeväkivallan erityispiirteet jäävät vähälle huomiolle Poliisihallituksen ohjeissa

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kehottaa parantamaan ohjeistusta Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä. Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan arvioitavaksi Poliisihallituksen antamat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/parisuhdevakivallan-erityispiirteet-jaavat-vahalle-huomiolle-poliisihallituksen-ohjeissa/
17.7.2019 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston arvioitava viran puolesta uhkaako somalityttöä vaara joutua sukuelimen silpomisen kohteeksi

KHO:2019:93 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Somalian kansalaisen A:n ja hänen tyttärensä B:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen ja päättänyt käännyttää heidät Somaliaan. Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä. A oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/maahanmuuttoviraston-arvioitava-viran-puolesta-uhkaako-somalityttoa-vaara-joutua-sukuelimen-silpomisen-kohteeksi/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Siskonsa pahoinpidellyt irakilainen karkotetaan Suomesta

KHO:2017:121 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt Asiassa oli kysymys karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnasta. Valittaja A oli saanut Suomessa tuomion sisarensa pahoinpitelystä. Hän oli rikosasiassa vedonnut kulttuuristaan johtuviin syihin. Asiassa oli käsillä karkottamisperuste. Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnassa oli vielä otettava yhtäältä huomioon rikoksen laatu ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/siskonsa-pahoinpidellyt-irakilainen-karkotetaan-suomesta/
11.5.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto päätti EU:n Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisesta

Istanbulin sopimus koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet yleissopimuksen. EU:n liittyminen yleissopimukseen täydentää ja turvaa sopimuksen toteutumista kansallisella ja EU:n tasolla. Päätös allekirjoittamisesta on ensimmäinen askel Eu:n liittymisessä Istanbulin sopimukseen. Virallinen allekirjoittaminen edellyttää myös Euroopan parlamentin suostumusta. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/euroopan-unionin-neuvosto-paatti-eun-istanbulin-yleissopimuksen-allekirjoittamisesta/
18.11.2016 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu käyttöön joulukuun alusta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Rikoksentekijän maksettavaksi aletaan 1. joulukuuta 2016 lähtien määrätä rikosuhrimaksu, kun laki rikosuhrimaksusta tulee voimaan. Säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin. Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta. Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/rikosuhrimaksu-kayttoon-joulukuun-alusta/
26.10.2016 Oikeusuutiset

Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta johti tavallista ankarampaan rangaistukseen pahoinpitelyistä

VaaHO:2016:7 Rangaistuksen määrääminen Istanbulin sopimus Pahoinpitely Perheväkivalta Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon, että pahoinpitelyt, laittomat uhkaukset ja kotirauhan rikkominen oli kohdistunut silloiseen naisystävään, rikokset oli tehty toistuvasti ja yksi teko oli tehty käyttäen asetta. *** Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (ns. Istanbulin sopimus) on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/istanbulin-sopimus-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta-johti-tavallista-ankarampaan-rangaistukseen-pahoinpitelyista/