OM: EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

29.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa EU:n ns. uhridirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista

Työryhmän mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo pitkälti
direktiivin vaatimukset. Täydennyksiä ja täsmennyksiä tarvittaisiin
kuitenkin eräiltä osin.

Muun muassa esitutkintaviranomaisten
ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja
oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Esitutkintalakiin lisättäisiin myös
velvollisuus ilmoittaa uhrille mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua.

Säännöksiä rikoksesta tuomitun tai epäillyn vapautumisesta
ilmoittamisesta tarkistettaisiin. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai
rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla olisi
halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin
vapautumisesta. Edellytyksenä tällöin olisi myös, että ilmoittaminen
olisi rikoksen vakavuus huomioon ottaen perusteltua eikä ilmoittamisesta
arvioitaisi aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Uutta
olisi, että esitutkintaviranomaisen tulisi tehdä uhrista yksilöllinen
arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi ja sen arvioimiseksi, mitä
erityistoimenpiteitä tarvitaan hänen suojelemisekseen lisäkärsimykseltä,
kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä.
Arvioinnissa olisi otettava huomioon etenkin asianomistajan
henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu.

Lisäksi uhrin oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin.

Työryhmän
mietintö liittyy maaliskuun lopussa työnsä päättäneen uhripoliittisen
toimikunnan työhön. Toimikunta esitti ratkaisuja, joilla EU:n
uhridirektiivin ja Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisen yleissopimuksen (ns. Istanbulin sopimus) edellyttämä rikoksen
uhrin tukipalvelujen vähimmäistaso voidaan saavuttaa.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments