Generic filters
Exact matches only
30.1.2024 Oikeusuutiset

Kaikkien rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-118/22 | Direktor na Glavna direktsia ”Natsionalna politsia” pri MVR – Sofia Oikeus tietojen poistamiseen: rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen yleisesti ja erotuksetta heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta Poliisiviranomaiset eivät saa säilyttää ilman mitään muuta ajallista rajoitusta kuin rekisteröidyn kuolema kaikkien niiden…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kaikkien-rikoksesta-tuomittujen-biometristen-ja-geneettisten-tietojen-sailyttaminen-heidan-kuolemaansa-saakka-on-vastoin-unionin-oikeutta/
26.1.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi edellytyksiä rekisteröidä rikoksesta epäillyn biometrisiä ja geneettisiä tietoja

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti (Poliisin suorittama biometristen ja geneettisten tietojen rekisteröinti) Henkilön, jonka osalta on aloitettu esitutkinta, biometristen ja geneettisten tietojen järjestelmällinen kerääminen niiden merkitsemiseksi poliisin rekisteriin ei noudata vaatimusta varmistaa parempi suoja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä vastaan Direktiivi 2016/6805 ja perusoikeuskirja eivät ole esteenä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/eu-tuomioistuin-arvioi-edellytyksia-rekisteroida-rikoksesta-epaillyn-biometrisia-ja-geneettisia-tietoja/
15.8.2022 Oikeusuutiset

Syytetyn DNA-tunnisteen löytyminen anastetusta moottoripyörästä ei riitä näytöksi syyllisyydestä

Vaa­HO:2022:10 Todistelu – Näytön arviointi – Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Rikoksen kohteena olleen moottoripyörän ohjaustangon kahvasta löytynyttä vastaajan DNA-tunnistetta ei muun syytteessä tarkoitettua tekoa ja sen olosuhteita koskevan näytön puuttuessa pidetty yksinään niin vakuuttavana näyttönä, että vastaaja olisi vastoin kiistämistään voitu tuomita moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tai että tältä olisi langettavan rikostuomion uhalla voitu…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/syytetyn-dna-tunnisteen-loytyminen-anastetusta-moottoripyorasta-ei-riita-naytoksi-syyllisyydesta/
25.3.2021 Oikeusuutiset

YLE: Opiskelijan DNAta päätyi rikospaikalle hänen kuljettuaan samoissa liukuportaissa rikoksentekijän kanssa

Suomessa on ihmisiä tuomittu oikeudessa pelkän dna-tunnisteen perusteella. Nykyään tiedetään, että niin ei pitäisi tehdä. Oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen kertoo YLEn verkkosivuilla julkaistussa artikkelissaan kuinka opiskelija pidätettiin epäiltynä törkeästä ryöstöstä. Hänen DNAtaan oli löydetty rikospaikalle pudonneesta tekijän käyttämästä kumihansikkaasta. Lopulta selvisi, että opiskelija oli hieman ennen ryöstöä pitänyt kädellään kiinni liukuportaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/yle-opiskelijan-dnata-paatyi-rikospaikalle-hanen-kuljettuaan-samoissa-liukuportaissa-rikoksentekijan-kanssa/
14.2.2020 Oikeusuutiset

EIT: Rattijuopon sormenjälkien ja DNA-tunnisteen säilyttäminen ilman määräaikaa rikkoi yksityiselämän suojaa

The case Gaughran v. the United Kingdom (application no. 45245/15) concerned a complaint about the indefinite retention of personal data (DNA profile, fingerprints and photograph) of a man who had a spent conviction for driving with excess alcohol in Northern Ireland. In today’s Chamber judgment in the case the European…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/eit-rattijuopon-sormenjalkien-ja-dna-tunnisteen-sailyttaminen-ilman-maaraaikaa-rikkoi-yksityiselaman-suojaa/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/