Muutoksia hankintalakiin – KKV:n valvontamahdollisuudet vahvistuivat

3.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hankintojen valvonnan mahdollisuudet havaita ja puuttua laittomiin suorahankintoihin paranevat. KKV:n ajallista toimivaltaa tehdä seuraamusesitys kielletyistä suorahankinnoista laajennetaan kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen.

Muutokset tulivat voimaan 1.6.2024.

KKV valvoo hankintalain noudattamista. Virasto voi jatkossa tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi laittomista suorahankinnoista 12 kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.

Viraston tekemät selvitykset katkaisevat määräajan kulumisen, jolloin määräaika alkaa kulua alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viraston on aloitettava hankinta-asian selvittäminen viimeistään vuoden sisällä hankintasopimuksen tekemisestä, ja selvitystyöhön saa kulua korkeintaan 12 kuukautta.

Aiempi määräaika oli kuusi kuukautta, mutta se osoittautui valvontatyössä liian lyhyeksi. Tieto laittomista suorahankinnoista saadaan usein viiveellä. Määräajan riittämättömyys korostui erityisesti tilanteissa, joissa hankintayksikkö laiminlöi hankintoihin liittyvän sopimushallinnan ja hankintayksikön toiminnassa oli muutoinkin laajoja hankintalain noudattamiseen liittyviä puutteita.

Samalla hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin tehtiin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä, jotka varmistavat lakien selkeyden ja yhteensopivuuden EU-lainsäädännön kanssa.

Lisää aiheesta: Hallituksen esitys 102/​2023 vp

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments