Avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta selkeytetään

6.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta selkeytetään rikoslaissa. Ihmiskauppana rangaistavaa olisi teko, jonka tarkoituksena olisi pakkoavioliittoon tai siihen rinnastettavaan liittoon saattaminen.

Hallituksen esityksen perusteluissa täsmennettäisiin, mitä pakkoavioliitolla tarkoitetaan. Sääntely kattaisi sekä avioliittoon että siihen rinnastettavaan liittoon pakottamisen. Kyse voisi olla esimerkiksi niin sanotusta uskonnollisesta avioliitosta, jota ei ole virallisesti rekisteröity. Pakkoavioliitosta voisi olla kyse sekä avioliiton solmimisvaiheessa että tilanteessa, jossa henkilöä estetään irtautumasta pakkoavioliitoksi muodostuneesta liitosta.

Lakimuutoksella vahvistettaisiin henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden sekä yksityiselämän suojaa. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments