Maatalousyrittäjille ehdollista vankeutta eläinsuojelurikoksesta ja viiden vuoden eläintenpitokielto

17.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2024:3 Eläinsuojelurikos – Törkeä eläinsuojelurikos – Eläintenpitokielto

Hovioikeus katsoi A:n ja B:n laiminlyöneen nautojen hoitoon ja huolenpitoon liittyviä velvoitteita. Hovioikeus arvioi, oliko eläinsuojelurikoksen kohteena erittäin suuri määrä eläimiä sekä eläintenpitokiellon pituutta.

Syytteessä oli teon ankaroittamisperusteena lähdetty siitä, että A:n ja B:n rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä eli enimmillään 57 nautaa. Käräjäoikeus on katsonut, että A:n ja B:n tilan eläinmäärä on tekoaikana vaihdellut 45-57 kappaleen välillä. Asiassa ei ole väitetty, että nautojen yhteismäärä tekoaikana olisi ylittänyt syytteessä mainitun enimmäismäärän.

A:n ja B:n rikoksen kohteena olevat eläimet on kiireellisellä toimenpiteellä toimitettu teurastettavaksi. Tämän vuoksi eläintenpitokiellon määrääminen rikoksen kohteena olleiden eläinten turvaamiseksi ei ole ollut tarpeen.

A ja B ovat pitäneet eläintenpitoaan asianmukaisena. A:n ja B:n on kuitenkin katsottu syyllistyneen useisiin eläintenpidon laiminlyönteihin. Laiminlyönnit ovat osin koskeneet nautojen tärkeimpiä perustarpeita kuten riittävää ravinnon- ja vedensaantia sekä puhtautta. Lisäksi pitopaikassa on ollut rakenteellisia puutteita. A:n ja B:n jatkaessa nautaeläinten pitoa, tulisi toiminnan olosuhteet mitä ilmeisemmin pysymään samanlaisena, eikä eläintenpito täyttäisi edelleenkään vaadittavia säännöksiä. Tämän vuoksi eläintenpitokiellon määrääminen on uusien rikosten ehkäisemiseksi ja mahdollisten uusien eläinten turvaamiseksi tarpeen.

Hovioikeus alensi A:lle ja B:lle tuomittuja rangaistuksia 60 päivän ehdollisiksi vankeusrangaistuksiksi sekä määräsi heidät tuotantoeläimiä koskevaan viiden vuoden eläintenpitokieltoon.

I-SHO:2024:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments