Image for Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle

23.5.2024 | Tiedotteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Salminen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun.

Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rikemaksun määräämistä, sillä Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto ei ollut säännöllisesti päivittänyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotaan ja kouluttanut työntekijöitä riittävästi rahanpesulain säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Rikemaksu oli kohdistettu Salmiseen yhtiön toimitusjohtajana. Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, ettei rikemaksua voida kohdistaa Salmiseen yhtiön toimitusjohtajana, koska asianajotoimiston toimitusjohtajan vastuusta osakeyhtiömuotoisen asianajotoimiston toiminnassa ei ole säädetty rahanpesulaissa vaan rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollinen on jokainen asianajaja henkilökohtaisesti.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Suomen Asianajajaliitto käyvät vielä keskusteluja siitä, mitä ratkaisu merkitsee Asianajajaliiton suorittaman rahanpesun estämisen valvonnan kohdistamiselle ja onko päätöksestä tarpeen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asianajajaliitto on aiemmin katsonut, että osakeyhtiömuotoisessa asianajotoimistossa on riittävää, että toimistossa laaditaan yksi, yhteinen rahanpesun riskiarvio.

– Lain sanamuodon mukainen tulkinta siitä, että osakeyhtiömuotoisessakin asianajotoimistossa jokaisen asianajajan tulisi henkilökohtaisesti laatia oma riskiarvio, on erittäin ongelmallinen, yleisvalvonnasta vastaava johtaja Marian Grönlund toteaa. Rahanpesulaki vaatisikin uudistamista siltä osin, kehen lain mukaiset velvoitteet kohdistuvat asianajajien ja asianajajayhtiöiden osalta, hän jatkaa.

Lisätietoja:
Marian Grönlund, johtaja, jäsenasiat ja yleisvalvonta, p. 040 833 1690, marian.gronlund@asianajajaliitto.fi

Linkki AVIn tiedotteeseen 24.5.2024: Hallinto-oikeus kumosi Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle määrätyn rikemaksun