Arava-luovutusrajoitusten soveltaminen voidaan ratkaista ARA:n valituskelpoisella päätöksellä, joten asiaa ei voitu käsitellä hallintoriitana

21.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:77 Arava-asia – Korkotukilain luovutusrajoitusten soveltaminen – Oikeussuojatie – Luovutuksensaajan nimeämistä koskeva menettely – Valitus – Hallintoriita

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) oli ilmoittanut yhtiölle, että eräiden sen omistamien osakkeiden myyntiin tuli soveltaa korkotukilain luovutusrajoituksia. Rajoitusten soveltumisesta eri mieltä ollut yhtiö ei ollut pannut ARA:ssa vireille korkotukilaissa tarkoitettua luovutuksensaajan nimeämistä koskevaa menettelyä vaan oli hallintoriitahakemuksessaan vaatinut hallinto-oikeutta vahvistamaan, että sillä ei ollut velvollisuutta pyytää ARA:n hyväksyntää osakkeiden myymiselle.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, missä järjestyksessä kysymys korkotukilain luovutusrajoitusten soveltamisesta osakkeiden luovutukseen oli tullut ratkaista.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein, että lähtökohtaisesti kysymys luovutusrajoitusten soveltamisesta yksittäiseen luovutukseen tuli selvittää ja ratkaista korkotukilaissa tarkoitetussa luovutuksensaajan nimeämistä koskevassa menettelyssä. Näin oli myös esillä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa omaisuuden luovuttaja itse katsoi luovutusrajoitusten tulkinnanvaraisten edellytysten jäävän täyttymättä vastoin lain noudattamista valvovan ARA:n ilmaisemaa kantaa.

Kun kysymys luovutusrajoitusten soveltamisesta oli voitu edellä mainitussa menettelyssä ratkaista ARA:n valituskelpoisella päätöksellä, asiaa ei voitu käsitellä hallintoriitana. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää yhtiön hallintoriitahakemus tutkimatta.

KHO:2024:77

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments