Velkajärjestelyn maksuohjelman muuttaminen tehtävä velkojakohtaisesti yhdenvertaisesti

10.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2024:2 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman muuttaminen

Pankki P on hovioikeudessa vaatinut, että A:n maksuohjelmaa muutetaan siten, että alkuperäisen maksuohjelman jo maksettuja ja muutetun maksuohjelman kertymän ylittäviä suorituksia ei kohdenneta uudelleen ja että asia palautetaan käräjäoikeuteen uuden maksuohjelman laatimiseksi, koska tosiasiallisesti kyse on oikeuskäytännössä kielletystä suoritusten palauttamisesta. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (jäljempänä velkajärjestelylaki) ei ole säännöksiä tilanteesta, jossa velkojalle on alkuperäisen maksuohjelman perusteella maksettu enemmän kuin velkojan muutetun maksuohjelman mukaan kuuluisi saada. Velkajärjestelylain 44 §:n 2 momentin mukaan maksuohjelman muutos velkojien vahingoksi koskee niitä velkojia, joille ohjelman mukaan vielä tulisi suoritus. Pankki P kuuluu näihin velkojiin. Hovioikeus katsoi velkojien yhdenvertaisuuden edellyttävän, että lakia tulkitaan velkakohtaisen tarkastelun sijaan velkojakohtaisesti lain sanamuodon mukaisesti. Muutoin alkuperäisen maksuohjelman mukaisia muutetun maksuohjelman kertymän ylittäviä suorituksia saanut velkoja hyötyisi muiden vielä muutetun maksuohjelman mukaisia suorituksia odottavien velkojien kustannuksella. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta.

I-SHO:2024:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments