Valvontalautakunnassa ratkaistiin vuonna 2023 ennätysmäärä asioita

23.4.2024 | Tiedotteet

Valvontalautakunta onnistui tavoitteessaan purkaa kertynyttä jutturuuhkaa ja teki kaikkien aikojen ratkaisuennätyksensä – 699 ratkaisua. Tavoitteen saavuttamiseksi kertomusvuonna järjestettiin kaikkiaan 29 jaoston kokousta ja viisi täysistunnon kokousta.

Valvontalautakuntaan tuli vuonna 2023 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 465 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 483 valvonta-asiaa ja 90 palkkioriita-asiaa. Vireille tulevien asioiden määrä on tyypillisesti vaihdellut noin 500 ja 600 välillä.

Lue lisää valvontalautakunnan verkkosivuilta