Valtionavustusta voitiin hakea sittemmin toiseen yhtiöön sulautuneen laskeneen liikevaihdon perusteella

10.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Valtionavustus – Yritysten määräaikainen kustannustuki – Asianosaisseuraanto – Yleisseuraanto – Sulautuminen

Yhtiö X oli 31.10.2021 sulautunut yhtiöön Y, purkautunut ja merkitty rekisteriin lakanneeksi.

Yhtiö Y oli 21.12.2021 hakenut yritysten määräaikaista kustannustukea ajalle 1.6.–30.9.2021. Se oli hakemusvaiheessa selostanut sulautumisen ja ilmoittanut yhtiötä X koskevia kustannustuen maksamisen edellytyksenä olevia tietoja liikevaihdon laskemisesta.

Valtiokonttori ei ollut myöntänyt haettua kustannustukea, koska sen mukaan yhtiön X sulautuminen yhtiöön Y ja tästä johtunut yhtiön Y toimialan muutos tukikauden jälkeisenä aikana eivät voineet vaikuttaa tukikauden aikaiseen toimialaan. Lisäksi koska sulautuminen oli tapahtunut tukikauden jälkeen, yhtiön Y kustannustuen laskennassa ei voitu ottaa miltään osin huomioon yhtiön X liikevaihtotietoja, palkkatietoja tai muita kulutietoja. Valtiokonttorin mukaan yhtiön Y ei voitu katsoa täyttävän kustannustuen yleisiä edellytyksiä toimialan tai liikevaihdon aleneman osalta.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli riidatonta, että yhtiö X oli tukikaudella 1.6.–30.9.2021 ollut kustannustukilain 5 e §:n 1 momentissa tarkoitettu yritys, joka on päätoimialansa perusteella ollut oikeutettu yleiseen kustannustukeen, jos se täyttää momentissa säädetyn liikevaihdon laskemista koskevan edellytyksen. Koska yhtiö X oli sulautumisen vuoksi suoraan lain nojalla lakannut itsenäisenä oikeushenkilönä olemasta ennen kuin tuen haku on avautunut, se ei ollut voinut hakea tukea. Tässä tilanteessa sulautumisen luonteesta yleisseuraantona seurasi, että yhtiön X oikeus tuen hakemiseen ei ollut sulautumisen vuoksi rauennut, vaan siirtynyt sen sijaan asianosaiseksi tulleelle yhtiölle Y. Yhtiö Y ei ollut hakenut tukea oman toimialansa ja liikevaihdon laskemisen vaan yhtiön X toimialan ja liikevaihdon laskemisen perusteella. Näin ollen Valtiokonttori ei ollut voinut päätöksestä ilmenevillä perusteilla hylätä kustannustukihakemusta.

Hallinto-oikeus kumosi Valtiokonttorin valtionavustuspäätöksen ja oikaisuvaatimuspäätöksen sekä palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Tu­run HAO 25.3.2024 H497/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments