Perustuslakityöryhmän työlle on annettava työrauha

23.4.2024 | Tiedotteet

Helsingin Sanomat uutisoi 22.4.2024 otsikolla ”Oikeusministeri Meri puuttui oikeuslaitoksen riippumattomuutta edistävän työryhmän työhön” siitä, miten oikeusministeri on päätöksellään muuttanut yllättäen oikeudenhoidon toimijoiden riippumattomuutta selvittävän työryhmän toimeksiantoa. Muutoksen johdosta työryhmä ei kirjoita ehdotustaan konkreettisia lainmuutoksia koskevan lakiesityksen vaan muistion muotoon. Samalla työryhmän tarkastelusta on poistettu perustuslain etusijaa tuomioistuimissa koskeva perustuslain 106 §.

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan työryhmän tehtävänanto on erittäin tärkeä oikeusvaltion kestävyyden näkökulmasta. Taustalla on suurempi huoli jokaisen pääsystä oikeuksiinsa. Asianajajaliitto peräänkuuluttaa työryhmälle työrauhaa oikeusministeriölle 23.4. lähettämässään kirjeessä.

Suomen Asianajajaliiton kirje oikeusministeriolle 23.4.2024