Henkilöllä ei ollut oikeutta saada tietää kuka oli ilmoittanut poliisille hänen ajokykynsä heikentymisestä

30.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:69 Asiakirjajulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Poliisille tehty ilmoitus ajoterveyden heikentymisestä – Asianosaisen tiedonsaantioikeus ilmoituksen tekijästä – Erittäin tärkeä yleinen etu

Poliisille oli tehty ilmoitus, jonka mukaan muutoksenhakijan ajoterveys oli heikentynyt. Muutoksenhakija oli pyytänyt saada poliisilta tiedon siitä, kuka ilmoituksen oli tehnyt.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ajoterveyttä koskevan ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden paljastaminen ilmoituksen kohteelle voi heikentää halukkuutta tehdä vastaavia ilmoituksia poliisille. Tämä heikentäisi poliisin mahdollisuuksia valvoa ajoterveyttä, mikä puolestaan heikentäisi liikenneturvallisuutta ja olisi siten vastoin erittäin tärkeää yleistä etua.

Nyt kyseessä olevassa asiassa poliisi oli sille saapuneen ilmoituksen johdosta ryhtynyt toimenpiteisiin ajoterveyden varmistamiseksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ilmoituksen tekijän henkilöllisyys ei ole ollut olennainen tekijä arvioitaessa ja selvitettäessä muutoksenhakijan ajoterveyttä koskevaa asiaa. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä koskevan tiedon antamatta jättäminen ei vaarantanut muutoksenhakijan oikeusturvaa.

Poliisin harjoittamaa ajoterveyden valvontaa voitiin pitää sellaisena erittäin tärkeänä yleisenä etuna, jonka perusteella asianosaisjulkisuutta oli mahdollista rajoittaa. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä koskevan tiedon antaminen oli lähtökohtaisesti vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, ja erittäin tärkeätä yleistä etua oli tässä asiassa pidettävä muutoksenhakijan tiedonsaantioikeutta painavampana.

KHO:2024:69

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments