Ei lupaa siirtää kuolleena syntyneen lapsen ruumis vanhempien valitsemaan sukuhautaan

17.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:59 Haudatun ruumiin siirtolupa – Hautaustoimilaki – Perusoikeudet – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja – Perhe-elämän suoja – Perusoikeuspunninta

Muutoksenhakijoiden lapsi oli syntynyt kuolleena vuonna 1979. Lapsi oli haudattu tuon aikaisen käytännön mukaisesti hautausmaalle joukkohautaan, johon oli haudattu myös muita kuolleena syntyneitä lapsia. Muutoksenhakijoilla ei tuolloin ollut ollut tosiasiallista mahdollisuutta haudata lastaan valitsemallaan tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että muutoksenhakijat olivat tuoneet esiin seikkoja, jotka puolsivat sitä, että lapsen ruumiin siirtämiselle sukuhautaan oli olemassa hautaustoimilain 24 §:ssä tarkoitettuja erityisen painavia syitä. Asiassa oli kuitenkin otettava huomioon, että muutoksenhakijan lapsen tunnistamiseksi oli välttämätöntä kajota myös muiden samaan hautaan haudattujen lasten jäänteisiin.

Punnittuaan vastakkain yhtäältä muutoksenhakijoiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan liittyviä sinänsä painavia perusteita ja toisaalta joukkohautaan haudattujen muiden lasten omaisten vastaaviin oikeuksiin liittyviä intressejä sekä hautaustoimilain 2 §:ssä ilmaistua lain soveltamisen lähtökohtaa, korkein hallinto-oikeus katsoi, että ruumiin siirtoluvan epäämiselle oli olemassa asianmukaiset ja riittävät perusteet.

KHO:2024:59

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments