KKV: Irrottaudu kartellista ja välty seuraamusmaksulta

22.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Leniency-menettelyssä kartelliin osallinen yritys voi saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin kilpailuviranomaiselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut käyttöön sähköisen hakemuslomakkeen, jolla kartelliin osallisen yrityksen edustajat voivat jättää leniency-hakemuksen virastolle.

Kartelliin osallistumisesta määrätään seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla enimmillään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Leniency-menettelyssä salaisen kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voi kuitenkin vapautua seuraamusmaksusta, jonka määräämistä KKV muutoin esittäisi markkinaoikeudelle. Vapautuakseen seuraamusmaksusta yrityksen tulee toimittaa KKV:lle yrityslausunto sekä tiedot ja todisteet kartellista ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta.

Myös muut kartelliin osalliset kuin kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voivat hyötyä yhteistyöstään KKV:n kanssa. Kartelliin osallisten yritysten seuraamusmaksua voidaan alentaa jopa 50 prosenttia, jos ne toimittavat KKV:lle tietoja, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi.

Seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista voi nyt hakea Kilpailu- ja kuluttajavirastolta sähköisellä hakemuksella. Lomakkeen avulla KKV:lle toimitetaan yrityslausunto ja tiedot sekä todisteet kartellista mahdollisine liitteineen. Leniency-hakemuksen voi yhä jättää sähköisen lomakkeen lisäksi kirjallisesti sähköpostilla tai postilla sekä suullisesti puhelimessa tai KKV:n toimitiloissa.

KKV:n tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments