KHO: Viranomaisen luopuessa uhkasakkovaatimuksesta valittajan osalta olisi valitus tullut hyväksyä ja päätös uhkasakosta kumota

8.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:13 Vesilaki – Hallintopakko – Hakemusasia – Hakija – Uhkasakon asettaminen – Valvontaviranomaisen luopuminen vaatimuksista

Aluehallintovirasto oli valvontaviranomaisen hakemuksesta vireille tulleessa vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa velvoittanut muutoksenhakijan ja toisen henkilön sakon uhalla toimenpiteisiin rantasortuma-alueen ennallistamiseksi.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut hylätä hallintopakon kohteena olleen muutoksenhakijan valituksen, kun hallintopakon hakija oli ilmoittanut hallinto-oikeudelle luopuvansa vaatimasta hallintopakkoa muutoksenhakijan osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vesilain mukainen hallintopakkoasia pantiin vireille ja ratkaistiin hakemuksesta. Kun otettiin huomioon hallintopakkoasian luonne hakija-aloitteisena asiana, hallintopakon määräämisen perusteet olivat valvontaviranomaisen ilmoituksen johdosta muuttuneet siten, ettei hallintopakon määräämiseen enää ollut edellytyksiä. Koska edellytyksiä hallintopakon kohdistamiselle muutoksenhakijaan ei enää ollut, hallinto-oikeuden olisi tullut kumota aluehallintoviraston päätös muutoksenhakijaa koskevilta osin.

KHO:2024:13

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments