OM: Etäyhteyksien käyttö sujuvoittaisi oikeudenkäyntejä

10.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Etäyhteyksien käyttömahdollisuuksien kehittäminen nopeuttaisi oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusministeriössä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi on nyt lausunnolla.

Ehdotuksessa esitetään muun muassa seuraavia muutoksia: 
– tuomioistuimen jäsen voisi osallistua suulliseen käsittelyyn etäyhteydellä 
– etäoikeudenkäynnissä koko ratkaisukokoonpano ja asianosaiset osallistuisivat etäyhteydellä (julkisuuden toteutumisesta säädettäisiin erikseen)
– todistelu voitaisiin vastaanottaa videon välityksellä 
– pääkäsittelystä poisjäänyttä henkilöä voitaisiin kuulla puhelimitse
– asianosaisen etäosallistuminen ei edellyttäisi hänen suostumustaan

Luonnos perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin, joiden mukaan hallituksen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Keinoina ovat muun muassa sähköisten toimintatapojen sekä etäyhteyksien käytön lisääminen. 

Oikeusministeriössä laadittu arviomuistio oikeudenkäyntien sujuvoittamisesta etäyhteyksien käyttöä lisäämällä oli keväällä 2023 lausuntokierroksella. Tämän jälkeen lakiesitystä on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä. Valmistelun tukena on ollut oikeudenkäynnin eri toimijoiden edustajista koottu hankeryhmä. 
 
Nyt laaditusta esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssäLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä 20.2.2024 asti. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments