KKV esit­tää Va­liol­le 900 000 eu­ron seu­raa­mus­mak­sua Hei­non Tuk­ku -yri­tys­kau­pan hy­väk­sy­mi­sek­si ase­te­tun eh­don rik­ko­mi­ses­ta

4.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valio ei ole noudattanut Heinon Tukun ostamisen yhteydessä antamaansa sitoumusta suojata kilpailevien valmistajien hintatiedot.

KKV hyväksyi vuonna 2021 ehdollisena yrityskaupan, jossa Valio osti foodservice-tukkukauppaa harjoittavan Heinon Tukun. Yrityskauppaa ei voitu hyväksyä sellaisenaan, sillä Valiolle olisi välittynyt Heinon Tukun kautta kilpailevien elintarvikevalmistajien hinnoitteluun liittyviä tietoja, mikä olisi vaikuttanut Valion kannustimiin omassa hinnoittelussaan. Tietojen välittyminen olisi rajoittanut valmistajien välistä kilpailua tuotteiden myynnissä foodservice-asiakkaille, kuten hotelleille, kahviloille ja ravintoloille sekä julkishallinnon laitoksille.

Kilpailuongelman poistamiseksi Valio sitoutui suojaamaan kilpailijoidensa luottamukselliset tiedot niin, että ne eivät välity organisaatiossa Valion tuotteiden hinnoittelusta vastaaville henkilöille. Tietojen suojaus toteutettiin tietojärjestelmärajauksilla ja ehtojen noudattamista valvomaan nimitettiin riippumaton asiantuntija.

KKV esit­tää seu­raa­mus­mak­sua kes­kei­sen yri­tys­kaup­paeh­don rik­ko­mi­ses­ta

Valio ilmoitti KKV:lle vuoden 2022 lopulla havainneensa virheen kilpailijoiden hintatietojen suojauksessa. Tietojärjestelmäpalomuurin virheen vuoksi foodservice-asiakkaiden myyntiä hoitavan Valio Aimon henkilöstöllä oli ollut pääsy Valion kilpailijoiden hintatietoihin useiden kuukausien ajan.

KKV katsoo, että Valio ei ole noudattanut yrityskaupan hyväksymisen keskeisintä ehtoa, jolla estetään kilpailijoiden hintatietojen välittyminen kilpailulle haitallisella tavalla.

KKV esittää Valiolle rikkomuksesta 900 000 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

”Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun KKV esit­tää seu­raa­mus­mak­sua yri­tys­kaup­paeh­don rik­ko­mi­ses­ta. Yri­tys­kaup­pa­val­von­nan te­hok­kuus ja us­kot­ta­vuus edel­lyt­tä­vät, että yri­tys­kau­pan eh­to­ja nou­da­te­taan ja vi­ras­to puut­tuu te­hok­kaas­ti ha­vait­tui­hin rik­ko­muk­siin.”

Johtaja Sanna Syrjälä

 

KKV esit­tää Va­liol­le 900 000 eu­ron seu­raa­mus­mak­sua Hei­non Tuk­ku -yri­tys­kau­pan hy­väk­sy­mi­sek­si ase­te­tun eh­don rik­ko­mi­ses­ta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments