Hallintotuomioistuin ei voi valitusasiassa tehdä muutoksia ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen – korkein hallinto-oikeus antoi määräykset puutteellisuudesta aiheutuvan ratalain vastaisen oikeustilan korjaamiseksi

22.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:128 Ratasuunnitelma – Ratasuunnitelman hyväksymispäätös – Haitallisten vaikutusten poistaminen tai vähentäminen – Toimenpiteet – Määräys Väylävirastolle melumittausten suorittamisesta

Liikenne- ja viestintävirasto oli hyväksynyt Väyläviraston esityksen ratasuunnitelmaksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ratasuunnitelmassa ollut laissa säädetyllä tavalla esitetty toimenpiteitä, jotka olivat tarpeen suunnitelman mukaisesta hankkeesta aiheutuvan melun haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon ratalaissa säädetyt Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston tehtävät sekä mainitussa laissa säädetty menettely ratasuunnitelman laatimiseksi ja hyväksymiseksi, hallintotuomioistuin ei voinut valitusasiassa antamallaan päätöksellä tehdä muutoksia Liikenne- ja viestintäviraston ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen tai päätöksen liitteenä olevaan ratasuunnitelmaan. Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä ei kuitenkaan ollut syytä kumota ja palauttaa asiaa Liikenne- ja viestintävirastolle uudelleen käsiteltäväksi pelkästään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevien yksilöityjen lisäselvitystarpeiden suorittamiseksi. Kun lisäksi otettiin huomioon, että Väyläviraston tehtävänä oli ratalain mukaan huolehtia kyseessä olevan hyväksytyn ratasuunnitelman täytäntöönpanosta, korkein hallinto-oikeus antoi Väylävirastolle määräykset ratasuunnitelman puutteellisuudesta aiheutuvan ratalain vastaisen oikeustilan korjaamiseksi. Määräykset koskivat melumittausten suorittamista.

KHO:2023:128

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments