Arviointikriteerilautakunta antoi suosituksen siitä, milloin yritys on oikeutettu pääsemään turvallisuusselvitysmenettelyyn

15.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva arviointikriteerilautakunta on antanut uuden tulkintasuosituksen turvallisuusselvityslain soveltamisesta. Se esittää suosituksessaan arviointikriteerit, joita suojelupoliisi voi hyödyntää harkitessaan sitä, onko yrityksellä oikeus päästä turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun perusteella.

Turvallisuusselvityksen tarkoitus on muun muassa ennaltaehkäistä toimintaa, joka voi vahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, Suomen kansainvälisiä suhteita, yleistä turvallisuutta tai erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua. Selvityksiä laaditaan vain laissa määriteltyihin tehtäviin. Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä vain organisaatioille, joiden toiminta voi vaikuttaa Suomen kansalliseen turvallisuuteen tai erittäin merkittävään yksityiseen taloudelliseen etuun.

Suojelupoliisi voi hyödyntää lautakunnan antamia arviointikriteereitä, kun se arvioi yrityksen hakemusta päästä turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin erittäin tärkeän yksityisen taloudellisen edun suojaamiseksi. 

Suojelupoliisin hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, että selvitys on tarpeen erittäin tärkeän yksityisen taloudellisen edun suojaamiseksi.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments