Syyttäjät ovat hakeneet korkeimmalta oikeudelta tuomion purkua Kittilän kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa.

24.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus myönsi syyttäjille 29.10.2021 valitusluvan niin sanotussa Kittilän pääjutussa rajoitettuna siten, että lupa koski osittain pääjutun yhtä syytekohtaa. Syytekohdassa oli kyse siitä, että Kittilän kunnanhallitus oli peruuttanut kunnanjohtajan tutkintapyynnön kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön toimitusjohtajasta ja antanut omistajaohjausta, jonka mukaan hänet piti palauttaa hissiyhtiön toimitusjohtajaksi.

Korkein oikeus antoi 2.3.2023 ennakkopäätöksen, jossa se katsoi, että kunnanhallituksen jäsenet olivat menetelleet lainvastaisesti peruuttaessaan tutkintapyynnön ja antaessaan omistajaohjausta. Siten he olivat syyllistyneet virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Valitusluvan ulkopuolelle jäi kunnanjohtajan irtisanomista koskeva asia: Kunnanjohtaja oli irtisanottu muun muassa sillä perusteella, että hän oli tehnyt tutkintapyynnön kunnan enemmistöomistaman osakeyhtiön eli hissiyhtiön toimitusjohtajasta. Hovioikeus oli hylännyt syytteen 3.5.2021.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen ja Rovaniemen hovioikeuden tuomion välillä on ristiriita: Kunnanjohtaja irtisanottiin hänen tekemänsä tutkintapyynnön perusteella, jonka peruuttamisen osalta korkeimman oikeuden tuomiossa mainitut vastaajat tuomittiin rangaistukseen virkarikoksesta.

Syksyn 2023 kuluessa on lisäksi ilmennyt, että kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa on tullut esiin todisteita, joiden olemassaolosta ei tähän asti ole tiedetty.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments