Pidätetylle rikoksesta epäillylle olisi tullut varata tilaisuus olla paikalla kotonaan suoritetussa kotietsinnässä

14.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:84 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Yleinen kotietsintä

Huumausainerikoksesta epäillyn A:n asunnossa oli suoritettu kotietsintä. A:lle, joka oli kotietsinnän aikaan pidätettynä, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. Etsinnässä oli ollut läsnä A:n kanssa asunnossa asunut B, joka oli myös epäiltynä rikoksesta.

Korkein oikeus katsoi, että kotietsinnässä ei ollut menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle, jota ei ollut pidettävä pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa olevana, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

KKO:2023:84

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments