Kun syytetyn asema muuttui todistajaksi, hänen esitutkintakertomustaan ei voitu käyttää näyttönä sisartaan vastaan

26.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:79 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Todistajan kieltäytymisoikeus

Sisarukset A ja B olivat käräjäoikeudessa syytteessä yhdessä tehdystä murhasta. Syyttäjä oli nimennyt heidät molemmat asianosaisina kuultaviksi todistelutarkoituksessa. A ja B olivat kieltäytyneet kuulemisestaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli ottanut heidän esitutkinnassa antamansa kertomukset vastaan näyttönä videotallenteelta. Käräjäoikeus oli lukenut teon A:n syyksi ja hylännyt B:tä koskevan syytteen. A oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. B:n osalta käräjäoikeuden tuomio oli jäänyt lainvoimaiseksi. Syyttäjä oli nimennyt B:n todistajaksi hovioikeudessa. B oli kieltäytynyt todistamasta, koska hän oli A:n sisar.

Korkein oikeus katsoi, että B:n esitutkintakertomusta ei saanut hovioikeudessa käyttää todisteena, kun B oli kieltäytynyt häntä ensi kertaa tuomioistuimessa todistajana kuultaessa todistamasta sisartaan koskevassa asiassa.

11. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistamisen jälkeen on käynyt mahdolliseksi, että asian edetessä muutoksenhakuasteeseen asianosaisen asema muuttuu vastaajasta todistajaksi siten kuin tässä tapauksessa on käynyt. Kun käräjäoikeuden syytteen hylkäävä tuomio on jäänyt B:n osalta lainvoimaiseksi, häntä on syyttäjän pyynnöstä ollut tarkoitus kuulla todistajana hovioikeudessa käsiteltäessä A:n samaa syytekohtaa koskevaa valitusta. Tällöin B on ilmoittanut kieltäytyvänsä rikosasian vastaajan sisarena lausumasta asiassa mitään. Hovioikeuden on tässä tilanteessa tullut arvioida B:n kieltäytymistä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa säädetyn todistajan kokonaiskieltäytymisoikeuden perusteella eikä arviointia ole siten tullut tehdä soveltamalla oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:ää laittomasti hankitun todisteen hyödyntämisestä.

KKO:2023:79

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments