EUT: Tanska voi asettaa Tanskan kansalaisuuden säilyttämisen edellytykseksi todellisen yhteyden Tanskaan

5.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-689/21 | Udlændinge- og Integrationsministeriet (Tanskan kansalaisuuden menettäminen)

Tanska voi asettaa Tanskan kansalaisuuden säilyttämisen edellytykseksi todellisen yhteyden Tanskaan

Jos kyseisellä henkilöllä ei ole toisen jäsenvaltion kansalaisuutta, jolloin Tanskan kansalaisuuden menettäminen aiheuttaa myös unionin kansalaisen aseman menettämisen, hänen on voitava saattaa kansalaisuuden menettämisen oikeasuhteisuus tutkittavaksi.

Tanska voi lähtökohtaisesti säätää, että sen kansalaiset, jotka ovat syntyneet ulkomailla eivätkä ole koskaan asuneet sen alueella, menettävät Tanskan kansalaisuutensa 22 vuoden iässä. Tämän toimenpiteen on kuitenkin oltava suhteellisuusperiaatteen mukainen, kun se aiheuttaa myös unionin kansalaisuuden menettämisen. Näin on, jos kyseisellä henkilöllä ei ole toisen jäsenvaltion kansalaisuutta. Unionin oikeus on esteenä Tanskan kansalaisuuden ja siis unionin kansalaisuuden lopulliselle menettämiselle, jos kyseiselle henkilölle ei ole annettu varoitusta tai ilmoitusta kansalaisuuden menettämisestä eikä hänellä ole ollut mahdollisuutta hakea menettämisen seurausten yksilöllistä tutkintaa.

Tanskalaisen äidin ja amerikkalaisen isän tyttärellä oli Yhdysvalloissa syntymästään alkaen Tanskan ja Yhdysvaltojen kansalaisuus. Täytettyään 22 vuotta hän haki Tanskassa Tanskan kansalaisuutensa säilyttämistä. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti hänelle, että hän oli menettänyt Tanskan kansalaisuutensa 22 vuotta täytettyään. Tanskan lainsäädännön mukaan nimittäin ulkomailla syntynyt henkilö, joka ei ole koskaan asunut Tanskassa eikä myöskään oleskellut siellä riittävää yhteenkuuluvuutta kyseisen maan kanssa ilmentävissä olosuhteissa, menettää Tanskan kansalaisuutensa 22 vuotta täyttäessään, paitsi jos hänestä tällöin tulisi kansalaisuudeton. Kyseinen henkilö voi hakea kansalaisuuden säilyttämistä, mutta vain 21. Ja 22. syntymäpäivänsä välisenä aikana. Muussa tapauksessa hän voi hakea ainoastaan kansalaistamista, kuitenkin entisiä Tanskan kansalaisia koskevin lievennetyin edellytyksin.
Kyseinen henkilö nosti kumoamiskanteen Tanskan viranomaisten päätöksestä. Tämä asia on vireillä Østre Landsretissä (Itä-Tanskan ylioikeus), joka tiedustelee unionin tuomioistuimelta, onko Tanskan lainsäädäntö unionin oikeuden mukainen.

Tämänpäiväisessä tuomiossaan unionin tuomioistuin muistuttaa, että kansalaisuuden saamista ja menettämistä koskevat ehdot kuuluvat kunkin jäsenvaltion toimivaltaan. Kuitenkin silloin, kun kansalaisuuden menettäminen johtaisi, kuten tässä tapauksessa, myös unionin kansalaisen aseman menettämiseen, on noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti suhteellisuusperiaatetta.

Tiedotteet: fi sv

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments