Lausunto EN:n yleissopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

16.8.2023 | Lausunnot

Ulkoministeriö

Dnro L2023-38

Lausuntopyyntönne: VN/16610/2023; VN/16610/2023-UM-2, 15.6.2023
EN; YLEISSOPIMUS NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISEMISESTÄ JA TORJUMISESTA; SUOMEN 2. VALVONTAKIERROS; RAPORTIN LAATIMINEN

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Asianajajaliitto toteaa kyselyn ”tiedoksisaajan huomioina” seuraavat asiat esitettyjen kysymysten johdosta:

Regarding questions 32-36, it should be noted that Finnish legislation does not explicitly list any factors as stipulated in Article 31. However, since the law requires the judge to assess custody and visitation matters in accordance with the child’s best interests, practically all the factors asked in questions 32-36 will be taken into account in court proceedings concerning custody and visitation matters.

In the context of enacting the law abolishing forced marriages, which will come into effect on October 1, 2023, no changes have been made to the provisions regarding child custody based on marriage. The annulment of marriage thus does not have an immediate impact on child custody. As stated above about judges taking into account the best interest of a child, it is likely that courts will consider the significance of abolishing forced marriages in the general assessment of the child’s best interests if the mother of a child born from a forced marriage requests sole custody.

Helsingissä 16. päivänä elokuuta 2023

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Otto Ääri, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijaryhmässä.