Asianajaja Jarkko Männistö työelämäprofessoriksi Turun yliopistoon

28.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on aloittanut heinäkuussa 2023 kaksi uutta työelämäprofessoria, Jarkko Männistö ja Venla Roth. Työelämäprofessorien kaksivuotiskausi jatkuu kesäkuuhun 2025 saakka.

Työelämäprofessoriksi kutsutaan henkilöitä, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Näin tuodaan yliopistoon opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista.

Toinen oikeustieteellisen tiedekunnan uusista työelämäprofessoreista, Jarkko Männistö, toimii tiedekunnan ulkopuolisessa työelämässä asianajajana Männistö & Palmula Asianajotoimisto Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut ja toimii edelleen erilaisissa asianajajaliiton luottamustehtävissä, liiton edustajana lainvalmisteluhankkeissa ja tuomioistuinviraston projekteissa. Ennen asianajajaksi ryhtymistä Männistö toimi oikeusministeriön yhteydessä toimivan henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä.

Tiedekunta on Männistölle entuudestaan tuttu työpaikka.

Toimin tiedekunnassa apurahatutkijana, tuntiopettajana ja assistenttina muutaman vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Väitöskirja valmistui 2013, minkä jälkeen opetustehtävät ovat jatkuneet erilaisissa täydennyskoulutuksissa kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana. Olen luennoinut varsin runsaasti oikeudenkäyntitaitoihin liittyvistä kysymyksistä eri yhteyksissä ja toimin asianajajatutkinnon oikeudenkäyntikoulutuksen vastuuopettajana lähes kymmenen vuoden ajan.

Työelämäprofessorina Männistön tavoite on jatkaa oikeudenkäyntitaitojen opetusta ja siihen liittyvien opetusmenetelmien kehittämistä.

Tavoitteeni on monipuolistaa ja syventää tiedekunnan nykyistä asianajoon liittyvää opetusta. Selvitän parhaillaan, mitä opetusta tiedekunta tarjoaa jo nyt, ja millaisia toiveita ja odotuksia tämän opetuksen kehittämiseen kohdistuu.

Männistö katsoo, että juridiikan tuntemus on tietysti edellytys asianajajan ammatissa toimimiselle, mutta varsinainen asianajajan ammattitaito rakentuu kuitenkin vasta tämän osaamisen päälle.

Haluan auttaa asianajajan ammatista kiinnostuneita opiskelijoita tunnistamaan ja kehittämään tässä ammatissa tarvittavaa menetelmäosaamista. Ammattitaitoa on paljon helpompi kehittää, jos jo alalle tullessaan tietää, millaisia taitoja ammatissa tarvitaan ja miten niitä voi kehittää.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments