Kiskonnantapainen työsyrjintärikos ei mahdollista asianomistajan avustajan määräämistä valtion kustannuksella

20.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2023:2 Asianomistaja – Oikeudenkäyntiavustaja – Asianomistajan avustaminen – Kiskonnantapainen työsyrjintä

Käräjäoikeus oli hylännyt asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräämistä koskevan hakemuksen katsoen, etteivät esitutkinnan kohteena olleet rikosnimikkeet täyttäneet oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 2 luvun 1 a §:n 3 kohdan vaatimusta henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvasta rikoksesta, eikä rikoksen vakavuudesta oltu esitetty riittävästi selvitystä. Kysymys on hovioikeudessa siitä, voidaanko kiskonnantapaisen työsyrjinnän rikosnimikkeenä katsoa kohdistuvan asianomistajan vapauteen siten, että asianomistajalle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja ROL 2 luvun 1 a §:n 3 kohdan nojalla.

THO:2023:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments