EU:n oikeusvaltiokertomus 2023: Suomi edistynyt merkittävästi uuden kansallisen korruptionvastaisen strategian täytäntöönpanossa

5.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on tänään julkaissut neljännen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksensa, jossa kartoitetaan kunkin EU-maan oikeusvaltiotilannetta.

Vaikka joissakin EU-maissa on edelleen oikeusvaltioon liittyviä ongelmia, oikeusvaltiokertomuksesta on tullut keskeinen muutoksen ja myönteisten uudistusten edistäjä. Itse asiassa 65 prosenttia viime vuoden suosituksista on toteutettu kokonaan tai osittain. Tämä osoittaa, että jäsenmaissa on käynnissä merkittäviä toimia viimevuotisten suositusten noudattamiseksi.

Kun otetaan huomioon, että oikeusvaltiokehyksen parantamiseen tähtäävät uudistukset vievät aikaa, tämä kertoo kehityksen olleen merkittävää vuoden aikana. Joissakin jäsenmaissa on kuitenkin edelleen järjestelmätason ongelmia.

Oikeusvaltiopakettiin sisältyy tiedonanto, jossa tarkastellaan tilannetta koko EU:ssa ja 27 maakohtaista lukua, joissa luodaan katsaus merkittävään kehitykseen kussakin EU-maassa heinäkuun 2022 jälkeen. Kertomukseen sisältyy myös viimevuotisten suositusten arviointi, ja siinä annetaan jälleen jäsenmaille suosituksia.

Kertomus kattaa seuraavat neljä osa-aluetta: kansalliset oikeuslaitokset, korruptiontorjunnan kehykset, tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset.

Oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen 2022 suositusten osalta Suomi on

 • noudattanut kaikilta osin suositusta jatkaa Tuomioistuinviraston aloitteiden kehittämistä tuomioistuinten työn tukemiseksi
 • edistynyt jonkin verran suosituksessa jatkaa korruptiontorjuntaa koskevien rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamista erityisesti antamalla vaikutusvallan kauppaamista koskevaa lainsäädäntöä
 • edistynyt merkittävästi suosituksessa jatkaa toimia uuden kansallisen korruptionvastaisen strategian ja vuosien 2021–2023 toimenpideohjelman täytäntöönpanemiseksi muun muassa aloittamalla kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon
 • edistynyt jonkin verran suosituksessa jatkaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain uudistamista, jotta voidaan varmistaa asiakirjojen tosiasiallinen ja laajempi saatavuus ottaen huomioon virallisten asiakirjojen julkisuutta koskevat eurooppalaiset vaatimukset.

Vuoden 2023 suositukset Suomelle: Oikeusvaltiokertomus 2023 – Suositukset

RECOMMENDATIONS FOR FINLAND
Overall, concerning the recommendations in the 2022 Rule of Law Report, Finland has (made):

   • Fully implemented the recommendation to continue developing initiatives by the National Courts Administration to support the work of courts.
   • Some progress on continuing to strengthen the criminal legal framework on corruption, in particular, by the adoption of legislation on trading in influence.
   • Significant progress on continuing efforts to implement the new National Anti-corruption Strategy and Action Plan 2021-2023, including by starting the implementation of all planned measures.
   • Some progress on continuing the reform of the Act on the Openness of Government Activities to ensure effective and wider access to documents taking into account the European standards on access to official documents.

On this basis, and considering other developments that took place in the period of reference, it is recommended to Finland to

   • Continue to follow-up on the report on the assessment and future development trends of the court system, including the reform of the appointment of lay judges, taking into account European standards on judicial independence.
   • Adopt legislation on trading in influence and continue to take steps to propose a revision on the criminal offence of foreign bribery.
   • Strengthen the integrity and accountability framework applicable to ministers and other persons entrusted with top executive functions by adopting a code of conduct for them.
   • Advance with the reform of the Act on the Openness of Government Activities to ensure effective and wider access to documents taking into account the European standards on access to official documents.

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa nyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa jatkamaan yleisiä ja maakohtaisia keskusteluja kertomuksen pohjalta käyttäen myös suosituksia lähtökohtana tarkastellessaan konkreettista noudattamista.

Komissio kehottaa myös kansallisia parlamentteja, kansalaisyhteiskuntaa ja muita keskeisiä sidosryhmiä ja toimijoita jatkamaan vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteesta jäsenmaissa, kuten myös EU:n tasolla, ja lisäämään kansalaisten osallistumista. Komissio kehottaa jäsenmaita tarttumaan kertomuksessa määritettyihin haasteisiin, ja se on valmis auttamaan niitä suositusten toimeenpanon jatkamisessa.

Lisätietoa:

Vuoden 2023 oikeusvaltiokertomus

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments