Valtuuskunta teki henkilövalintoja Asianajajaliiton hallitukseen ja valvontalautakuntaan

9.6.2023 | Tiedotteet

Uusia jäseniä Asianajajaliiton hallitukseen

Asianajajaliiton valtuuskunta valitsi kevätkokouksessaan 9.6.2023 rovaniemeläisen asianajaja Matti Pulkamon Asianajajaliiton hallituksen jäseneksi. Hän toimi aiemmin hallituksen varajäsenenä. Pulkamon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Lauri Leppänen Vaasan Asianajajayhdistyksestä. Lisäksi Mari Lampenius valittiin jatkokaudelle ja hänen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Nina Solas-Iloniemi. Toimikaudet ovat kolmevuotisia ja alkoivat heti valinnasta.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kahdeksan muuta jäsentä eri puolilta Suomea ja molemmista kotimaisista kieliryhmistä.

Katso hallituksen kokoonpano verkkosivuiltamme: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/hallitus-valiokunnat-ja-johtoryhma/

Muutoksia valvontalautakunnan kokoonpanoon

Lisäksi valtuuskunta teki henkilövalintoja liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan. Valvontalautakunnassa on 12 jäsentä. Heistä seitsemän on asianajajia, kaksi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja kolme edustaa oikeustieteellistä tutkimusta tai tuomioistuintoimintaa.

Valvontalautakunnan asianajajajäseniksi valittiin Ismo Sillanpää, varajäsenenään Patrick Lindgren, Lotta Laineenkare, varajäsenenään Joel Kujala sekä Matti Penttinen, varajäsenenään Sampsa Seppälä. Toimikaudet ovat kolmevuotisia ja alkavat 1.8.2023.

Asianajajakunnan ulkopuolisten jäsenten osalta lopulliset päätökset jäsenyyksistä tekee valtioneuvosto. Valtuuskunta päätti esittää valtioneuvostolle valvontalautakunnan asianajajakunnan ulkopuolisiksi jäseniksi rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttistä, varajäsenenään käräjätuomari Gunilla Nyström (toimikausi 1.11.2023–31.10.2026) sekä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustaviksi jäseniksi Senior Legal Counsel Arto Lindforsia, varajäsenenään eurooppaoikeuden yliopistonlehtori, dosentti Markku Kiikeri (toimikausi 1.1.2024–31.12.2026).