Perintö oli otettu vastaan ennen siitä luopumista – perillisellä valitusoikeus pesäosuuden ulosmittauksesta

14.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:44 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus – Perintökaari – Perintö – Perinnöstä luopuminen

A oli noin 23 vuotta perittävän kuoleman jälkeen ilmoittanut luopuvansa perinnöstä, ja ilmoitus oli talletettu maistraattiin. A:n osuus kuolinpesästä oli tämän jälkeen ulosmitattu hänen velkojensa suoritukseksi. A valitti ulosmittauksesta ja vaati sen kumoamista sillä perustella, että hän oli luopunut perinnöstä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että pesäosuuden ulosmittaus koski ulosottokaaren 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla A:n oikeutta ja että tällä oli siten oikeus valittaa ulosottomiehen päätöksestä. (Ään. 3-1-1)

A:n katsottiin ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla ryhtyneen toimiin, joiden perusteella hänen oli katsottava ottaneen perinnön perintökaaren 17 luvun 2 a §:ssä tarkoitetulla tavalla vastaan ennen luopumisilmoitustaan. A:lla ei ole siten ollut enää oikeutta luopua perintöoikeudestaan. Sen vuoksi A:n osuus kuolinpesästä oli voitu ulosmitata tämän veloista. (Ään.)

Esittelijän mielipide:
Edellä mainituista syistä A:lla ei ole oikeudellista intressiä valittaa sillä perusteella, että hän on luopunut perinnöstä. Muutoksenhakuoikeus ulosottomiehen päätökseen on A:n sijaantuloperillisellä, jonka oikeutta ulosmittaus mahdollisesti loukkaa.

KKO:2023:44

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments