EU-luovuttamispäätökseen sisältyvään säilössäpitomääräykseen haetaan muutosta valittamalla seitsemässä päivässä

22.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:47 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Säilössä pitäminen – Muutoksenhaku – Kantelu

EU-luovuttamislain 33 §:n 2 momentissa tarkoitetusta luovuttamispäätökseen sisältyvästä säilössäpitomääräyksestä ei voi kannella lain 19 §:n nojalla vaan siihen haetaan muutosta valittamalla lain 37 §:n mukaisesti. (Ään.)

11. EU-luovuttamislain säännöskokonaisuuden sisällön sekä tämän kanssa sopusoinnussa olevan, edellä kohdassa 6 todetun esityölausuman perusteella Korkein oikeus katsoo, että EU-luovuttamislain 19 §:n kantelumahdollisuus on tarkoitettu muutoksenhakukeinoksi käräjäoikeuden päätökseen, joka koskee syyttäjän käräjäoikeudessa esittämää säilöön ottamisen voimassa pitämistä koskevaa vaatimusta. Muutoksenhaku EU-luovuttamislain 33 §:n mukaisesta käräjäoikeuden päätöksestä ja siihen sisältyvästä säilössäpitomääräyksestä on sen sijaan järjestetty EU-luovuttamislain 37 §:ssä, jonka mukaan muutoksenhakukeinona on valitus. Korkein oikeus katsoo, että tämä muutoksenhakusäännös tulee sovellettavaksi riippumatta siitä, koskeeko muutoksenhaku vain luovuttamisen edellytyksiä, vain säilössäpitomääräystä vai molempia. Tätä muutoksenhakukeinoa on pidettävä myös oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta tehokkaana ja nopeana.
12. A:n kantelu ei kohdistu käräjäoikeuden EU-luovuttamislain 18 §:n nojalla antamaan luovuttamispäätöstä edeltävään säilöön ottamisen voimassa pitämistä koskevaan päätökseen, vaan käräjäoikeuden EU-luovuttamislain 33 §:n nojalla antamaan luovuttamispäätökseen sisältyvään säilössäpitomääräykseen. Tällaiseen säilössä pitämistä koskevaan ratkaisuun tulee edellä esitetyin tavoin hakea muutosta valittamalla. Tällaista muutoksenhakemusta A ei ole toimittanut EU-luovuttamislain 38 §:n mukaisessa määräajassa.

KKO:2023:47

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments