Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 2022 tulleiden kanteluiden määrä nousi

1.6.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2022 vireille yhteensä 573 asiaa, joista 483 oli valvonta-asioita ja 90 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä nousi edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 500. Muutosta selittänee tavanomainen vuotuinen vaihtelu – kanteluiden määrä on tyypillisesti vaihdellut noin 500 ja 600 kantelun välillä.

Valvontalautakunnassa ratkaistiin 496 asiaa. Ratkaisumäärät laskivat edellisestä vuodesta muun muassa uusien sähköisten järjestelmien käyttöönoton vaatimien resurssien vuoksi. Lisäksi koronapandemiasta aiheutunutta jutturuuhkaa on edelleen purettavana, mikä johti asioiden keskimääräisen käsittelyajan pidentymiseen, joka oli 13 kuukautta.

Lue koko tiedote valvontalautakunnan verkkosivuilta