Opinnäytteen arvostelu ei ollut hallintopäätös, joka olisi voitu purkaa

24.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:45 Purku – Lainvoimainen päätös – Hallintopäätös – Muutoksenhakukelpoisuus – Valituskielto – Yliopiston itsehallinto – Opinnäytteen arvostelu – Maisterintutkielma

Åbo Akademin rehtori oli hakenut maisterintutkielman hyväksymistä koskevan päätöksen purkamista sillä perusteella, että tutkielma oli suurilta osin plagioitu aiemmin hyväksytystä maisterintutkielmasta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei opinnäytteen arvostelu ole sellainen lainvoimainen hallintopäätös, jonka korkein hallinto-oikeus voi purkaa. Hakemus jätettiin tämän vuoksi tutkimatta.

KHO:2023:45

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments