Adoptiolle säädetystä ikävaatimuksesta voidaan poiketa – arviota ei voitu tehdä adoptioneuvonnan vaiheessa

31.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:50 Adoptio – Adoption edellytysten selvittäminen – Adoption edellytysten täyttymättä jääminen – Ilmeisyys – Poikkeaminen ikää koskevista vaatimuksista – Lapsen edun arvioiminen – Adoptioneuvonnan keskeyttäminen – Adoptionhakijan oikeusturva

Adoptioneuvonnan antaja oli keskeyttänyt adoptioneuvonnan. Hallinto-oikeus oli hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen, koska ikävaatimukset eivät täyttyneet eikä asiassa ollut esitetty syytä poiketa niistä.

Adoptiolain mukaan neuvonta voidaan keskeyttää, jos neuvonnassa esille tulleiden seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptioon ole olemassa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko ikävaatimusten täyttymättä jäämistä pidettävä sellaisena adoption edellytysten puuttumisena, joka oikeutti keskeyttämään adoptioneuvonnan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että edellytyksiä poiketa ikäsäännöksistä oli lievennetty adoptiolain eduskuntakäsittelyssä siten, että adoptio on mahdollista, jos tähän on lapsen edun kannalta perusteltua syytä. Lapsen edun arvioiminen edellyttää kokonaisharkintaa. Lisäksi keskeyttämisen perusteena olevien seikkojen tulisi olla ilmeisiä eikä hallinto-oikeuden perustelujen valossa voitu pitää selvänä, että edellytyksiä ikävaatimuksista poikkeamiseen ei ollut. Koska kyse on sellaisesta perusteellisesta adoption edellytysten harkinnasta, joka ei voi tapahtua adoptioneuvonnan yhteydessä vaan osana adoptiolupaharkintaa, adoptioneuvontaa ei ollut voinut keskeyttää. Asia palautettiin adoptioneuvonnan antajalle.

KHO:2023:50

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments