Valtiovarainministeriön Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus -raportti ei sisällä ehdotuksia oikeushallinnon alalla

6.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtiovarainministeriössä virkamiestyönä valmisteltu puheenvuoro julkisen talouden näkymistä ja menojen kartoituksesta ei sisällä oikeudenhoidon osalta uusia avauksia.

Raportissa todetaan seuraavaa:

Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalainen oikeusvaltio on vankalla pohjalla. Keskeisiä oikeusturvaongelmia ovat kuitenkin oikeusprosessien pituus ja oikeudenkäyntien kalleus. Valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta merkittäviksi huoliksi nousivat oikeudenhoidon määrärahojen riittämättömyys ja toimijoiden toimintaedellytykset (Valtioneuvosto 2022b). Selonteon mukaan oikeudenhoidon toiminnan turvaaminen ja oikeudenhoidon tavoitteisiin pääseminen vaatisivat keskimäärin noin 90 miljoonan euron pysyvää vuosittaista lisärahoitusta tulevina vuosina. Kuluvalla hallituskaudella oikeudenhoidon turvaamiseen on kuitenkin jo osoitettu useita kertoja lisämäärärahoja (pysyvinä määrärahalisäyksinä yli 80 milj. euroa).

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164695

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments