Defensor Legisin uusi toimitusneuvosto nimetty

5.1.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliiton oikeudellisen aikakauskirjan Defensor Legisin uusi toimitusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Monimuotoinen toimitusneuvosto edustaa sekä liike- että yksityishenkilöjuridiikan osaamista, samoin kuin maantieteellistä laaja-alaisuutta.

Toimitusneuvoston jäsenet ovat:

  • Oikeustieteen professori (Itä-Suomen yliopisto) Suvianna Hakalehto: erityisaloina mm. vahingonkorvausoikeus, julkisoikeus, moderni perhe- sekä jäämistöoikeus, lapsioikeus ja koulutusoikeus
  • Oikeustieteen professori (Turun yliopisto) Martti Häkkänen: erityisaloina mm. esine- ja ympäristöoikeus, ml. näihin liittyvät perusoikeuskysymykset
  • Rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto) Heli Korkka-Knuts: erityisaloina mm. yhtiöiden rikosoikeudellinen vastuu sekä liiketoiminnan kestävyys
  • Asianajaja, OTT, osakas (Hannes Snellman Oy) Maria Wasastjerna: erityisaloina mm. kilpailu- ja EU-oikeus sekä digitalisaation vaikutus oikeuteen
  • Siviilioikeuden dosentti, General Counsel (Nordea Oyj) Sakari Wuolijoki: erityisaloina mm. siviilioikeus yleisesti ja pankkioikeus

Toimitusneuvoston tehtävänä on osallistua erityisesti Defensor Legisin pitkän tähtäimen kehitystyöhön. Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii julkaisun päätoimittaja, oikeustieteen tohtori Toni Malminen.

Defensor Legis on Asianajajaliiton vuodesta 1920 lähtien julkaisema oikeudellinen aikakauskirja. Vuonna 2020 sata vuotta täyttänyt ”Deffari” on Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu.

www.asianajajaliitto.fi/defensorlegis