Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

23.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin

Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Tiedote 18.2.2021

Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä tiukennetaan koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä.

Tiedote 8.7.2022

Äitiys- ja isyyslait yhdistyvät vanhemmuuslaiksi

Äitiys- ja isyyslait yhdistyvät vanhemmuuslaiksi ensi vuoden alussa. Vanhemmuus kirjataan edelleenkin joko isyytenä tai äitiytenä. Lapselle voidaan jatkossa vahvistaa toinen vanhempi aiempaa nopeammin silloin, kun lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää.

Tiedote 25.8.2022

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa

Vuoden alusta voimaan tulevalla ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet.

Tiedote 19.9.2022

Ulosottolainsäädäntö uudistuu

Ulosottolainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alusta, kun velallisen suojaosuutta korotetaan vuoden ajaksi takuueläkkeen tasolle.

Tiedote 8.12.2022

Seksuaalirikoslain uudistus tulee voimaan ensi vuoden alussa

Jatkossa raiskauksen määritelmä rikoslaissa perustuu suostumukseen. Raiskaus on sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuden puute on keskeistä myös muissa seksuaalirikoksissa. Uuden lain mukaan seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä muullakin tavalla kuin toista koskettelemalla, kun teko on riittävän vakava. Uutena tekona rangaistavaksi tulee myös seksuaalisen kuvan levittäminen ilman lupaa. Lisäksi uudistuksen myötä seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrittelyssä painottuu lapsen koskemattomuus. Lapsiin kohdistuvat rikokset luokitellaan entistä vakavammiksi. Myös rangaistukset niistä ankaroituvat. Lähtökohtana on, että lapsi ei voi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa.

Oikeusministeriö on avannut uuden verkkosivun seksuaalirikoslaki.fi

Tiedote 21.12.2022

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments