Rovaniemen hovioikeus arvioi tunnistamista pahoinpitelyrikoksen ainoana näyttönä

7.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2022:2 Pahoinpitely – Todistelu – Henkilön tunnistaminen – Rangaistuksen määrääminen – rangaistuslajin valinta – ehdollinen rangaistus

Kysymys henkilön tunnistamisesta ja näytön arvioinnista pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Lisäksi kysymys rangaistuslajin valinnasta.

Asiassa ei ole B:n tunnistamisten lisäksi esitetty mitään muuta näyttöä, joka yhdistäisi A:n nyt kyseessä oleviin pahoinpitelytekoihin. Tekijä on B:n kertomin tavoin poistunut tapahtumapaikalta pahoinpitelyjen jälkeen eikä asiassa ole esitetty B:n ja C:n kertomien tuntomerkkien lisäksi muuta todistelua siitä, että A olisi ollut vastoin kiistämistään tekoajankohtana tapahtumapaikalla taikka sen lähistöllä.
Vastaajan tuomitsemisen edellytyksenä on, ettei hänen syyllisyydestään jää varteenotettavaa epäilyä. Edellä lausutut B:n tekemiin tunnistamisiin liittyvät epävarmuustekijät huomioon ottaen hovioikeus katsoo, ettei asiassa esitetty näyttö kokonaisuutena arvioiden riitä osoittamaan A:ta pahoinpitelyjen tekijäksi.

RHO 2022:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments