Ilmaisen koulukuljetuksen saaminen ei ollut riittävä peruste määrätä vuoroviikoin vanhempiensa luona asuvien lasten asuinpaikaksi kauempana koulusta asuvaa vanhempaa

1.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:68 Lapsen huolto – Lapsen asuminen – Vuoroasuminen – Lapsen virallista asuinpaikkaa koskeva määräys – Lapsen etu

Samassa kunnassa asuvien A:n ja B:n lapset oli määrätty yhteishuoltoon ja asumaan vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona. B, joka asui 35 kilometrin päässä lasten lähikoulusta, vaati, että lasten viralliseksi asuinpaikaksi määrätään ilmoitettavaksi hänen kotinsa, koska tällöin kunta olisi velvollinen järjestämään lapsille maksuttoman koulukuljetuksen ja iltapäivätoimintaa.

Korkein oikeus katsoi päätöksestään tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että lapsen viralliseksi asuinpaikaksi ilmoitettavaa kotia koskevaa määräystä annettaessa keskeinen harkintaperuste oli lapsen etu ja että oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen ei ollut yksinään riittävä peruste määrätä lasten virallinen asuinpaikka ilmoitettavaksi kauempana lasten lähikoulusta asuvan B:n luokse.

KKO:2022:68

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments