Saatavaa koskevaa virolaista tuomiota ei voitu tunnustaa täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa koska se oli Viron lain mukaan vanhentunut

8.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:3 Ulkomaisen tuomion tunnustaminen – Bryssel I -asetus

Virolaisen tuomioistuimen antamaan tuomioon perustuva saatava oli Virossa menettänyt täytäntöönpanokelpoisuutensa vanhentumisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että tuomiota ei voinut julistaa Suomessa täytäntöönpanokelpoiseksi, koska tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Neuvoston asetuksen (EY) n:o 44/2001 artiklassa asetuksen 38 artiklan 1 kohdan mukaan tuomio, joka ei ole pantavissa täytäntöön siinä valtiossa, jossa se on annettu, ei ole täytäntöönpanokelpoinen myöskään muissa jäsenvaltioissa.

Hel­HO:2022:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments