Valituslupia Anom-viestien hyödyntämisestä näyttönä

13.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus on myön­tä­nyt vas­taa­jil­le ra­joi­te­tut va­li­tus­lu­vat Anom-vies­tien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä to­dis­tee­na tör­kei­tä huu­mausai­ne­ri­kok­sia kos­ke­vas­sa asias­sa.

Valitusluvat myönnettiin vastaajille rajoitettuna kysymykseen siitä, saiko ns. Anom-puhelimista saatuja viestejä hyödyntää asiassa todisteena. Muilta osin vastaajien valituslupahakemukset siirrettiin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan kysymykseen siitä, oliko huumausaineita asunnollaan toisen henkilön lukuun säilyttänyt henkilö syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen tekijänä vai avunantajana.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajille rangaistusta muun ohella törkeistä huumausainerikoksista. Todisteena asiassa oli vedottu FBI:n peiteoperaatiossa Anom-puhelimista saatuihin viesteihin. Vastaajat olivat vaatineet viestien asettamista hyödyntämiskieltoon katsoen, että viestit oli hankittu lainvastaisesti ja niiden käyttäminen vaaransi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Sekä Kymenlaakson käräjäoikeus että Itä-Suomen hovioikeus olivat hylänneet vastaajien hyödyntämiskieltovaatimukset. Vastaajat oli tuomittu kummassakin oikeusasteessa pääosin syytteiden mukaisesti törkeistä huumausainerikoksista ja muista rikoksista useiden vuosien vankeusrangaistuksiin.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jani punkkinen
1 vuosi sitten

Ranskan korkein oikeus on todennut Encro chat viestit kelvottomaksi,ja palattanut asian hovioikeuteen..vaatien totuudenmukaisuutta viestien alkuperään .. Italian korkein oikeus antoi jo suunta sky ecc viestien osalta viitaten samoin perusteluihin. Ruotsissa brendan käräoikeus hylkäsi kaikki syytteen törkeästä huumausaine rikoksesta,jossa sky ecc viestit oli syttäjän ainut näyttö.