Saneerausohjelmassa tehty velkasaatavan pääoman leikkaus ei ollut luovutustappioon rinnastettava arvopaperin arvonmenetys henkilökohtaisen tulon verotuksessa

13.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:107 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Arvopaperin arvonmenetys – Juokseva velkakirja – Menetyksen lopullisuus – Yrityssaneeraus

A oli vuonna 2019 sijoittanut 10 000 euroa B Oy:n arvo-osuuspohjaiseen velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka oli alkanut maaliskuussa vuonna 2020. Käräjäoikeus oli lokakuussa vuonna 2020 vahvistanut B Oy:n saneerausohjelman, jossa A:n saatavaa oli leikattu 30 prosenttia.

Saneerausohjelman tavoitteena oli velallisen liiketoiminnan tervehdyttäminen, ja velkojille oli saneerausohjelmassa leikattujen velkasaatavien osalta mahdollista maksaa lisäjako-osuutta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut selvää, ettei A voinut saada suoritusta juoksevaan velkakirjaan perustuvalle saatavalleen siltä osin kuin käräjäoikeus oli saneerausohjelmassa leikannut saatavaa. Tämän vuoksi saneerausohjelmassa tehty A:n velkasaatavan pääoman leikkaus ei ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu luovutustappioon rinnastettava arvopaperin arvonmenetys, jota olisi voitu pitää konkurssiin verrattavan syyn vuoksi lopullisena verovuonna 2020.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Äänestys 4–1

KHO:2022:107

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments