Lähestymiskieltoa tehostetaan

19.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että lähestymiskiellon tehostamiseksi otetaan käyttöön sähköinen valvonta. Lisäksi lähestymiskiellon hakemisesta tulisi maksutonta ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia olisi käsiteltävä kiireellisesti.

– Lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön uudistus parantaa merkittävästi uhrien oikeuksia. Tarkoitus on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää sen rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrien turvallisuutta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Uutena keinona hengen tai terveyden vaarassa olevan henkilön suojelemiseksi otettaisiin käyttöön sähköisesti valvottu lähestymiskielto. Vakavimmissa tapauksissa sähköinen valvonta voitaisiin liittää laajennettuun lähestymiskieltoon, jolla kieltoon määrättyä kielletään oleskelemasta tietyllä alueella, esimerkiksi suojattavan henkilön asunnon läheisyydessä. Sähköisellä valvonnalla voitaisiin valvoa, että kieltoon määrätty noudattaa kieltoa mennä tuomioistuimen ratkaisussa määrätylle alueelle. Tuomioistuin päättäisi lähestymiskiellon sähköisestä valvonnasta ja sen teknisestä valvonnasta vastaisi Rikosseuraamuslaitos.

Lähestymiskiellon hakijalta ei perittäisi maksua silloinkaan, kun hakemus hylätään tai asia raukeaa. Lisäksi vakavan rikoksen uhriksi joutuneelle lähestymiskiellon hakijalle voitaisiin määrätä avustaja.

Tukipalveluihin ohjaamista lähestymiskieltoasioissa tehostettaisiin. Lakiin otettaisiin säännökset lähestymiskiellolla suojattavan yhteystietojen välittämisestä tukipalveluihin ja velvollisuudesta ilmoittaa kieltoon määrätylle saatavilla olevista tukipalveluista.

Lisäksi esitetään, että jatkossa poliisin olisi määrättävä väliaikainen lähestymiskielto väkivallan riskitilanteissa omasta aloitteestaan, vaikka kiellolla suojattava pystyisi itsekin kieltoa hakemaan.

Tarkoitus on, että lait hyväksytään tällä hallituskaudella ja ne tulisivat voimaan loppusyksystä 2023.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments