Poliisilla ei ollut oikeutta kieltää yleisön päästämistä jalkapallo-otteluun

24.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:99 Kokoontumislaki – Yleisötilaisuuden kieltäminen – Poliisin antamat ohjeet ja määräykset – Jalkapallo-ottelu – Pelaaminen ilman yleisöä – Päätöksen selkeys

Poliisilaitos oli antanut 4.11.2020 pelattavaa Veikkausliigan korkean riskin jalkapallo-ottelua FC Lahti–HIFK koskevan päätöksen, joka oli otsikoitu päätökseksi yleisötilaisuutta koskevista määräyksistä. Päätöksen mukaan jalkapallo-ottelu oli hyväksytty pelattavaksi ilman yleisöä. Lisäksi tilaisuuden järjestäjälle oli annettu tilaisuuden järjestyksenvalvontaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Päätöksen perusteena oli se, ettei poliisilaitos ollut voinut resursoida jalkapallo-otteluun sen riskiluokituksen mukaista ja ottelusta yleiselle järjestykselle sekä turvallisuudelle aiheutuvien vaarojen ja haittojen vaatimaa lisäresurssia, jos otteluun olisi otettu yleisöä.

Koska jalkapallo-ottelu oli tullut pelata ilman yleisöä, tilaisuus ei ole ollut avoin yleisölle, eikä jalkapallo-ottelu siten ollut täyttänyt kokoontumislain 2 §:n 2 momentissa säädettyä yleisötilaisuuden määritelmää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisilaitoksen päätös oli tarkoittanut, ettei jalkapallo-ottelua voitu järjestää yleisötilaisuutena eli tosiasiallisesti yleisötilaisuuden kieltämistä. Poliisilaitos ei kuitenkaan ollut päätöksessään nimenomaisesti todennut, että jalkapallo-ottelu kielletään kokoontumislain 15 §:n nojalla vaan jalkapallo-ottelu oli hyväksytty pelattavaksi. Poliisilaitoksen päätös oli otsikoitu päätökseksi yleisötilaisuutta koskevista määräyksistä, ja se oli perustunut kokoontumislain 16 §, 20 § ja 23 §:n soveltamiseen. Päätöksessä oli myös annettu tilaisuuden järjestäjälle järjestyksenvalvontaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Näin ollen poliisilaitoksen päätöksestä ei käynyt hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdassa edelletyllä tavalla selkeästi ilmi, että päätöksessä olisi ollut kysymys yleisötilaisuuden kieltämisestä kokoontumislain 15 §:n nojalla, vaan päätöksessä oli katsottava olevan kysymys kokoontumislain 20 §:ssä tarkoitetuista ohjeista ja määräyksistä, joiden seurauksena oli ollut yleisötilaisuuden järjestämisen kieltäminen.

Koska poliisilaitoksella ei ollut oikeutta kieltää yleisötilaisuuden järjestämistä kokoontumislain 20 §:n nojalla, poliisilaitoksen päätös oli lainvastaisena kumottava. Asiassa ei ollut arvioitava, olisiko poliisilaitos voinut kieltää jalkapallo-ottelun pelaamisen 4.11.2020 ilman yleisöä kokoontumislain 15 §:n nojalla.

KHO:2022:99

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments