Kun tarjouskilpailusta poissulkemisen perusteena olevasta tapahtumasta oli kulunut yli kuusi vuotta, kunta oli vedonnut poissulkemisperusteeseen kohtuuttoman pitkän ajan

17.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:75 Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Kansallisen kynnysarvon alle jäävä hankinta – Hallinnon oikeusperiaatteet – Suhteellisuusperiaate – Tarjouskilpailusta sulkeminen – Poissulkemisen kesto

Hankintapäätöstä koskevan kunnallisvalituksen johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko kunta menetellyt hallintolain 6 §:ssä määriteltyjen oikeusperiaatteiden ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen vastaisesti sulkiessaan muutoksenhakijan vuonna 2017 tarjouskilpailusta, kun poissulkemisen perusteena oli ollut aiemman hankintasopimuksen purkaminen vuonna 2011 ja sen syynä ollut muutoksenhakijan menettely.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatettavan hankintalain 81 §:n 4 momentin perusteella tarjouskilpailusta sulkeminen on mahdollista kolmen vuoden ajan poissulkemisen perusteena olevasta tapahtumasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että säännös osoitti EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatettavia suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia ja kyseisestä säännöksestä voitiin saada johtoa myös kansallisen kynnysarvon alittavassa hankinnassa ottaen kuitenkin huomioon, että hankintalain ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa poissulkemista voitiin arvioida vapaammin kuin hankintalain soveltamisalalla.

Asiassa ei ollut esitetty sellaisia poissulkemisen perusteeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi tarjouskilpailuun osallistuminen olisi voitu estää poikkeuksellisen pitkän ajan. Kun poissulkemisen perusteena olevasta tapahtumasta oli kulunut yli kuusi vuotta, kunta oli vedonnut muutoksenhakijaa koskevaan poissulkemisperusteeseen kohtuuttoman pitkän ajan, eikä päätös ollut ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Ks. KHO 2014:189

KHO:2022:75

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments