Henkilövalintoja Asianajajaliiton johtotehtäviin

15.6.2022 | Tiedotteet

Asianajajaliiton valtuuskunta valitsi kevätkokouksessaan 10.6.2022 Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun ja varapuheenjohtaja Eero-Pekka Uotilan toiselle kaksivuotiskaudelle.

Asianajajaliiton hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä.

Hallituksessa Helsingin Asianajajayhdistystä edustava Jussi Ikonen ja hänen varajäsenensä Suvi Knaapila sekä ruotsinkielisten asianajajien edustaja Max Lindholm sekä hänen varajäsenensä Martina Kronström valittiin jatkokaudelle. Toimikaudet ovat kolmevuotisia ja alkoivat heti valinnasta.

Henkilövalintoja valvontalautakuntaan

Lisäksi valtuuskunta teki henkilövalintoja liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan. Valvontalautakunnassa on 12 jäsentä. Heistä seitsemän on asianajajia, kaksi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja kolme edustaa oikeustieteellistä tutkimusta tai tuomioistuintoimintaa.

Valvontalautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 toimineen Harri Tuuren tilalle puheenjohtajaksi valittiin Juho Laine (varajäseneksi Jonne Rantanen). Toimikaudet ovat kolmivuotisia ja alkavat 1.8.2022.

Juho Laineen siirtyessä puheenjohtajaksi hänen tilalleen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Kimmo Koskentausta (varajäseneksi Johanna Kekki-Lehtinen) toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2024.

Valvontalautakunnan jäsenyys päättyi Lotta Laineenkareen osalta. Hänen tilalleen valittiin Max Jaakkola (varajäseneksi Patrick Lindgren) toimikaudelle 11.6.2022–31.7.2023.

Asianajajakunnan ulkopuolisten jäsenten ja lupalakimiesten edustajien osalta lopulliset päätökset jäsenyyksistä tekee valtioneuvosto. Valtuuskunta päätti esittää valvontalautakunnan asianajajakunnan ulkopuoliseksi jäseneksi toimikaudelle 1.8.2022–31.7.2025 hovioikeudenneuvos Timo Saranpäätä ja hänen varajäsenekseen markkinaoikeustuomari Jari Tiaista. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edustajaksi valtuuskunta esittää kausille 1.7.2022–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2025 varsinaiseksi jäseneksi Auli Nuotiota ja varajäseneksi Mika Launialaa.

Valtioneuvosto vahvistaa asianajajakunnan ulkopuoliset jäsenet myöhemmin.