Eläimen omistusoikeuden siirtämiseen liittyvät kysymykset ovat yksityisoikeudellisia, niitä ei voitu ratkaista eläinsuojelulain mukaisessa asiassa – eläinsuojeluyhdistyksen purkuhakemus jätettiin tutkimatta

16.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:73 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Purkupuhevalta – Asianosaisuus – Eläinsuojelu – Kiireellinen toimenpide – Valvontaeläinlääkäri – Hallintopäätös – Eläimen omistusoikeuden siirtäminen

Eläinsuojeluyhdistyksen purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, jolla oli kumottu valvontaeläinlääkärin eläinsuojelulain 44 §:n nojalla tekemä päätös. Valvontaeläinlääkärin päätöksen mukaan A:n omistaman koiran omistusoikeus oli siirretty A:lta löytöeläintalolle, jonka toiminnasta eläinsuojeluyhdistys vastasi. Asiassa oli ratkaistavana, oliko eläinsuojeluyhdistyksellä oikeus hakea korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamista.

Valvontaeläinlääkärin päätös oli hallintopäätös, jolla voitiin määrätä eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, kuten eläimen myymisestä. Eläimen omistusoikeuden siirtämiseen liittyvät kysymykset olivat kuitenkin yksityisoikeudellisia, eikä niitä voitu ratkaista eläinsuojelulain mukaisessa asiassa. Valvontaeläinlääkärin päätöksellä ei siten ollut voitu pätevästi määrätä A:n omistaman koiran omistusoikeuden siirtämisestä, joten koiran omistusoikeus ei ollut siirtynyt mainitulla päätöksellä A:lta eläinsuojeluyhdistykselle.

Eläinsuojeluyhdistys ei ollut asianosainen purkuhakemuksen kohteena olevassa asiassa, eikä sillä näin ollut oikeutta hakea korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamista. Tämän vuoksi yhdistyksen purkuhakemus oli jätettävä tutkimatta.

KHO:2022:73

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments