Asianajajan ei tarvinnut käyttää asiamiestä kun haki ylimäääräisen muutoksenhaun avulla oikaisua virheelliseen oikeusapupalkkioon

29.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:85 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Velvollisuus käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa – Asianajaja – Korkeimman hallinto-oikeuden määräämä oikeusapupalkkio

Asianajajan purkuhakemus kohdistui korkeimman hallinto-oikeuden määräämään oikeusapupalkkioon arvonlisäveron osalta. Asiassa oli ratkaistavana, edellyttikö oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentti sitä, että hänen oli käytettävä purkuhakemuksen tekemiseksi ulkopuolista asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asianajajan intressi asiassa liittyi päämiehen saaman oikeusavun lainmukaiseen määrittämiseen pikemmin kuin välittömästi hänen omiin etuihinsa. Esillä olleessa tilanteessa asianajajalla ei ollut käytettävissä palkkionsa osalta muita oikeussuojakeinoja kuin purkuhakemus. Kysymyksessä ei ollut sellainen tavanomainen purkuhakemus, jota silmällä pitäen säännös ulkopuolisesta avustajasta oli säädetty. Tulkinnan, jossa oikeusapupalkkion määrän riitauttava asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja joutuisi palkkaamaan asiamiehen yksinomaan oikeusapuun kohdistuvan purkuhakemuksen laatimiseksi, ei voitu katsoa edistävän lain esitöistä ilmenevää lainkohdan tarkoitusta. Purkuhakemus tutkittiin.

Äänestys 4-1

Vrt. KHO 2021:119 ja KKO 2014:77

Ks. ja vrt. KHO 12.8.2020 taltionumero 3383 (LRS)

KHO:2022:85

Ks. myös 29.6.2022 muuna päätöksenä julkaistavan ei lupaa -päätöksen ratkaisutiedot H2070/2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments